ANNA  KRAVCOVA

Kot samostojna arhitektka na poročju kulture delujem na področju projektiranja in urbanističnega načrtovanja. Moje delovanje je usmerjeno na urbanistično in arhitekturno prenovo in revitalizacijo mestnega tkiva in programa. Pri teh nalogah se ukvarjam z načrtovanjem, ki spodbuja drugačen pristop k zasnovi prostora in arhitekture. Moje stališče je, da sodoben mestni prostor mora ponujati možnosti za vse, mora delovati kot mreža, ki omogoča povezave uporabnikov, in posledično postaja tudi samozadosten ter produktiven. Pri svojem delu se udeležujem lokalnih in mednarodnih urbanističnih in arhitekturnih natečajev in konferenc z omenjeno tematiko, za katere sem dobila tudi več nagrad.

Poleg tega raziskujem teorijo in prakso konstruktivističnega gibanja in njegov vpliv na svetovno ter slovensko arhitekturno prakso in kulturo.

Delujem samostojno in v skupinah samostojnih projektantov.

Na sliki: Publicquartier – Kagran City Center. Europan 13. Mednarodni, javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za mestno jedro Kagran na Dunaju. 1. nagrada.

Naročnik: mestno Dunaj v sodelovanju z EUROPAN – Avstrija | lokacija: Dunaj, Avstrija
Avtorji: Anna Kravcova, mag.inž.arh.; Blaž Babnik Romaniuk mag.inž.arh.; dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Sodelavec: Dragan Popovič, univ.dipl.inž. kraj.arh.
Natečajni predlog se ukvarja s prevrednotenjem drugoega središča, ki je danes največji nakupovalni kompleks na Dunaju, v središče s poudarjenem odprtim in pokritim javnim prostorom, ki pa še vedno ohranja možnosti razvoja poslovnega in nakupovalnega programa. Izhodiščno predpostavko, da se javni prostor lahko umesti le na nezazidano zemljišče, so obrnili na glavo in javnemu prostoru namenili osrednjo vlogo. Rešitev temelji na postopni izpraznitvi pozidanega središča in nadomeščanju programa okrog osrednjega javnega prostora, ki se bo oblikoval na sproščenih površinah. S takšno strategijo razvoja javnega prostora se bo Kagran razvil iz zgolj nakupovalnega središča v eno od novih mestnih središč Dunaja.
Po zmagi na natečaju Europan 13 smo prijeli naročilo mesta Dunaj za pripravo strateškega urbanističnega načrta za ureditev drugega središča Dunaja. Območje vključuje okolico nakupovalnega središča, okolico in zemljišče gradbene šole (Baugewerbeschule), okolico in zemljišče remize Wiener Linien, križišča javnega prometa (tramvaj, metro, avtobus) in dveh trgov (Schrödingerplatz, Adolf Schärf-Platz). Središče je del najhitreje rastočega Bezirka Dunaja in bo postalo drugo središče mesta. V neposredni okolici središča se načrtuje intenziven razvoj prostora, zaradi česar je ureditev središča in njegovega javnega prostora večjega pomena.

Kontakt:

Anna Kravcova – arhitektka, samostojna ustvarjalka na področju kulture
Gsm: 00386 51 356 073
anna.kravcov@gmail.com

Prisoten na sejmu:

Anna  Kravcova