ADVANTAGE AUSTRIA PREDSTAVLJA DESIGN IZ AVSTRIJE

V okviru Avstrijskega paviljona se predstavljajo vrhunski ponudniki dekorative, gradbenega materiala, pohištva in preostale notranje opreme.

Avstrija je dežela naravnih lepot, obširnih gozdov, kreativnih ljudi in močne lesno-predelovalne industrije. Avstrijski nacionalni design je izredno konkurenčen, funkcionalen in beleži uspehe po celotnem svetu. Njegova gonilna sila so majhna in prilagodljiva družinska podjetja ter posamični umetniki in oblikovalci.

Avstrija sodi med zelo gozdnate države in se lahko pohvali z visoko razvito lesno-predelovalno industrijo, ki temelji na bogati surovinski bazi, visoki stopnji tehnološke razvitosti in bližini pomembnih izvoznih trgov. Je eden največjih zaposlovalcev, ki svoje priložnosti vidi v uporabi lesa za številne namene, predvsem v leseni gradnji, v investicijah za raziskave in nove izdelke ter nadaljnjem razvoju žagarske industrije.

Na Avstrijskem paviljonu se predstavljajo sledeča podjetja:

Več informacij o Advantage Austria Ljubljana in posameznih razstavljalcih najdete tudi tukaj.