Silvaprodukt – center zaščite lesa

Podjetje z več kot 65-letno tradicijo sistemske zaščite lesa predstavlja trgovske znamke Silvanolin® – dokazano učinkovit pripravek za zaščito lesa, Silvapro® – povečamo trajnost in življenjsko dobo domačih lesnih vrst  in novost: pripravek naravnega voska Silvacera® s široko paleto barvnih odtenkov.

Referenčni projekti 
Vrtec  Pedenjped
Pedenjped, ki  se nahaja v urbanem okolju na Kašeljski cesti v Ljubljani in sodi med najsodobnejše vrtce ta čas. Veseli smo, da smo del njihove zgodbe. Leseni elementi vrtca so tako zunaj kot znotraj zaščiteni z zaščitnim sredstvom Silvanol brezbarvni, kot končni dekorativni premaz pa je bil uporabljen premaz Silvanol lazura B.

Nordijski center Planica
Planica je najbolj zahodna dolina v severnem delu Julijskih Alp v severovzhodni Sloveniji in je lokacija tradicionalnega smučarskega festivala. Glede na predhodne težave z infrastrukturo je bil pred kratkim  dovršen velik projekt rekonstrukcije letalnice in izgradnje sodobnega nordijskega centra. Pri prenovi je sodelovalo tudi naše podjetje in prispevalo svoj del z zaščitnim sredstvom za les Silvanolin®. Zaščitili smo vzletni del in pristajalni del planiške letalnice in sicer s postopkom vakuumske impregnacije.

Kratka predstavitev novosti, inovacij, izboljšav, rešitev. Naštejte glavne prednosti. 
V zadnjem desetletju smo v podjetju Silvaprodukt na industrijski nivo vpeljali številne novosti, povezane z okolju prijaznimi sredstvi/metodami za zaščito lesa. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani smo razvili postopek in opremo za termično modifikacijo lesa Silvapro®, pri kateri se za zaščito lesa namesto biocidnih učinkovin uporablja samo toplota. Prav tako smo razvili, testirali in pričeli proizvajati izredno učinkovito vodno emulzijo naravnega voska za zaščito lesa na prostem – Silvacera®. Silvacera® vosek je visokotehnološka alternativa oljem za zaščito lesa, ki se ob izpostavitvi lesa padavinam iz lesa hitro izpirajo in zato zahtevajo pogosta obnavljanja.

Kateri problem nagovarja/rešuje predstavljena novost, inovacija, izboljšava? 
Za zaščito lesa na prostem so se v preteklosti uporabljala predvsem kemična oz. biocidna zaščitna sredstva. Čeprav se je zakonodaja na področju biocidov v EU v zadnjem času zelo zaostrila in so novejši biocidni pripravki veliko varnejši ter prijaznejši do ljudi in okolja, obstaja potreba in želja po razvoju in uporabi nebiocidnih metod za zaščito lesa. Za večino aplikacij, ki se tičejo potreb pri leseni gradnji in pri katerih so leseni izdelki izpostavljeni vremenskim vplivom (npr. lesene fasade, terase, ograje ipd.) sta termična modifikacija Silvapro® (za osnovno zaščito pred škodljivci) in Silvacera® vosek (za zaščito in obarvanje površine) izredno učinkoviti ter ljudem in okolju prijazni metodi za zaščito lesa in podaljšanje njegove življenjske dobe.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
V praksi se na prostem pogosto uporabljajo za ta namen neprimerne in/ali neprimerno zaščitene vrste lesa (npr. nezaščiten ali oljen sibirski macesen), zaradi česar leseni izdelki in objekti (pre)hitro izgubijo svojo estetsko funkcijo, nato pa prav tako (pre)hitro tudi propadejo. S primerno izbiro vrste in zaščite lesa, lahko življenjsko dobo lesenih izdelkov na prostem podaljšamo za vsaj 3- ali večkrat. Podjetje Silvaprodukt ponuja tudi inovativne, učinkovite in okolju prijazne izdelke za zaščito lesa.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah? 
V zadnjih nekaj letih sta tako termično modificiran les Silvapro® in Silvacera® vosek prodajna hita podjetja Silvaprodukt. Z njima so bili izvedeni že številni javni in zasebni objekti, kot npr. prizidek Biotehniške fakultete, varovana stanovanja Mijaks Bled, Cargo center Novartis Brnik, prenovljen hotel Planja na Rogli ter številne privatne hiše. Dosedanji odziv naših strank in uporabnikov je izjemno ugoden.

SILVAPRODUKT

Kontakt:

Silvaprodukt d.o.o.
p. p. 2403
Dolenjska cesta 42
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 2800570
E-mail: info@silvaprodukt.si
www.silvaprodukt.si