VSEBINA 2018

16. OKTOBER

OTVORITEV IN PODELITEV SLOVENSKIH IN BIG SEE OBLIKOVALSKIH NAGRAD

Osrednjo prireditev Meseca oblikovanja predstavlja svečana večerna otvoritev s podelitvijo nagrad za oblikovanje. Poleg nacionalnih nagrad za oblikovanje, ki jih Mesec oblikovanja podeljuje že od leta 2003, bodo letos prvič podeljene regionalne nagrade za dosežke na področju snovanja interierjev, modnega in produktnega oblikovanja. Glavni cilj nagrad je kritično vrednotiti relevantne dosežke stroke in opozarjati na oblikovalski in ustvarjalni potencial v celotni regiji jugovzhodne Evrope.

Regionalne nagrade BIG SEE AWARDS:
– BIG SEE INTERIOR AWARD
– BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD
– BIG SEE FASHION AWARD
– BIG SEE WOOD AWARD
– BIG SEE TOURISM AWARD

SLOVENSKE NAGRADE ZA OBLIKOVANJE:
– OBLIKOVANJE LETA: nagrada za najboljše oblikovanje v zadnjem letu
– INTERIER LETA: za izjemen dosežek pri oblikovanju interierja v zadnjem letu
– BREZČASNI: za oblikovanje, ki je prestalo preizkus časa in dokazalo trajno vrednost
– PERSPEKTIVNI: za prepoznavne dosežke mladih talentov na področju industrijskega oblikovanja, mode in arhitekture.

17. OKTOBER –
23. NOVEMBER

RAZSTAVA NACIONALNIH PAVILJONOV IN NAGRAD BIG SEE

Razstava nagrajenih izdelkov in projektov jugovzhodne Evrope s področij produktnega in modnega oblikovanja, arhitekture (interier) ter lesarstva in turizma. 

17. OKTOBER

BIG SEE ARHITEKTURA, OBLIKOVANJE IN INTERIER

KONFERENCA ALICE

Trajnostna mesta in skupnosti; inovacije, dizajn in dizajn management strategije za trajnostno prihodnost

Mednarodna znanstvena konferenca A.L.I.C.E Fakultete za dizajn je edinstvena priložnost za dizajnerje, arhitekte, raziskovalce, akademike in strokovnjake, da se srečajo in delijo najnovejše znanje o trajnostnih mestih in skupnostih.

Konferenca se bo osredotočala na trajnostni dizajn, inovacije zelenega oblikovanja, načrtovanje energetskega načrtovanja sosesk in mest, poudarjanje uravnoteženega pristopa k okoljskim, socialno-ekonomskim in tehničnim vidikom trajnosti. Teme vključujejo inovativne pristope za izobraževanje in usposabljanje o trajnostnem razvoju. Konferenca želi povečati ozaveščenost o najsodobnejših strategijah in najboljših praksah po vsem svetu za vključevanje pristopov trajnostnega razvoja v dizajn.

SEJEM INTERIER²

Interier² je specializiran arhitekturni sejem, s poudarkom na interierjih in notranji opremi. Namenjen je prikazu inovativnih materialov, tehnologij in opreme za interierje, predstavitvi arhitektov, ter seznanjanju arhitektov, izvajalcev in investitorjev z novostmi pri snovanju in izvedbi kakovostnega interierja.

PREDAVANJA INTERIER 180°

Interier 180° so kratke predstavitve prodornih in uspešnih arhitektov s področja notranjega oblikovanja. Format odra je namenjen izmenjavi idej in povezovanju arhitektov z drugimi predstavniki kreativnih sektorjev ter z investitorji za boljše bivanje v novem svetu. Arhitekti bodo nastope na odru popestrili s predstavitvami svojih poslovnih strategij.

ARHITEKTURNE MIZE

Arhitekturne mize so individualni poslovni pogovori med dobavitelji za interier, arhitekti in investitorji, ki bodo prenavljali interier. Vsebinsko in organizacijsko so prilagojene za učinkovito izmenjavo strokovnih mnenj in informacij.

LESENA IKONA

SEJEM LES²

Sejem je namenjen seznanjanju lesarjev iz Slovenije in jugovzhodne Evrope z novostmi in rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev, tehnologij in inovativnih repromaterialov za proizvodnjo bivalnega in stavbnega pohištva ter leseno gradnjo.

LESARSKA KONFERENCA

Na celodnevni konferenci se bomo z namenom spodbujanja inovativnega lesarstva z debatami profesionalcev iz prakse in stroke posvetili aktualnim tematikam, ki bodo pomagale pri razvoju inovativnega lesarsva v Sloveniji in regiji. Tematski sklopi bodo obravnavali lesarske teme: razvojno raziskovalni projekti, ustrezni kadri, povezovanje med gospodarstvom in šolstvom, primarna predelava lesa v regiji, tehnološke novosti na področju obdelave lesa, poslovne priložnosti za visoko dodano vrednost, lesarske politike, lesena gradnja ter oblikovanje in znamčenje za konkurenčnejši nastop na trgu.

PREDAVANJA LES 180°

Les 180° so kratke predstavitve BIG SEE nagrajencev s področja lesarstva. Na odru bodo spregovorili o produktih, ki so plod lastnega razvoja in predstavili razvojne vizije za poslovanje v novem svetu.

BIG SEE WOOD AWARDS

Na festivalu bodo podeljene regionalne nagrade za odličnost v lesu v kategorijah: lesene hiše, mesto in skupnost, interier in pohištvo ter drobni predmeti iz lesa. Namen nagrad je promocija rabe lesa pri arhitekturno gradbenih projektih, oblikovanju pohištva ter izdelkov za vsakdanjo rabo, kar bo imelo posledično pozitivne učinke na rast lesnopredelovalnega sektorja v regiji in hkrati vplivalo na višjo kakovost bivanja.

GOSPODARSKO ARHITEKTURNI FORUM: LESENI INTERIERJI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Gospodarsko arhitekturnem forumu na temo Leseni interierji.
Les, ki s svojimi edinstvenimi fizikalnimi in estetskimi lastnostmi ustvarja prijetno počutje v bivalnem okolju, čedalje bolj pridobiva na veljavi, tudi pri snovanju interierjev. Na forumu bodo vrhunski tuji arhitekti na primerih svojih projektov prikazali trende in priložnosti za večjo uporabo lesa in lesenega pohištva pri premišljenem snovanju javnih interierjev.

KONTAKTNE MIZE NA GOSPODARSKO ARHITEKTURNEM FORUMU S TUJIMI ARHITEKTI

Kontaktne mize na Gospodarsko arhitekturnem forumu so organizirani individualni pogovori z gostujočimi arhitekti, avtorji projektov lesenih interierjev. So priložnost za slovenska lesarska podjetja, ki svoj prodor na tuje trge vzpostavljajo s pomočjo arhitektov. Število udeležencev je omejeno. Dodatne informacije in prijava: Ivan Ferjančič, gsm: 031 257 809.

18. OKTOBER

BIG SEE NAPREDNO GOSPODARSTVO IN DRUŽBA

GOSPODARSKA KONFERENCA / INOVATIVNOST 180˚: NOVI IZZIVI ZA NOVI SVET

Na konferenci bodo uspešni podjetniki z oblikovalsko vizijo, predstavniki izobraževalnih in panožnih insitucij ter drugi strokovnjaki razpravljali o gospodarsko oblikovalskih izzivih, ki jih prinašajo vedno hitrejše gospodarske in družbene spremembe; kakšno vlogo bo igralo oblikovanje v hitro se spreminjajočem svetu; kaj so lahko konkurenčne prednosti in potenciali  jugovzhodne Evrope z edinstveno identiteto v globalnem okolju;  kako razvijati inovativne izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki lahko postanejo generatorji gospodarskega in družbenega razvoja.

GOSPODARSKO OBLIKOVALSKI FORUM: SEE ZNAMKE

Na konferenci bodo predstavniki prodornih oblikovalsko ozaveščenih podjetij iz jugovzhodne Evrope predstavili strategije in vizije razvoja lastnih blagovnih znamk. Odgovarjali bodo na vprašanja, kako prepletati oblikovanje v razvoj novih izdelkov, kako razvijati blagovno znamko, ki ustvarja diferenciacijo, viša dodano vrednost, veča prepoznavnost in gradi zaupanje kupcev, ter kako sploh prodajati dobro oblikovane izdelke danes.

BIG SEE OBLIKOVANJE IN MODA

SEJEM DESIGN²

Design² je sejemsko promocijski dogodek, namenjen predstavitvi dobro oblikovanih izdelkov, idej in storitev. Izpostavljal bo pomen kreativnosti pri razvoju izdelkov in prepoznaval mlade talente.

PREDAVANJA DESIGN 180°

Na odru Design 180˚ bodo BIG SEE nagrajenci s področij produktnega in modnega oblikovanja, ki znajo in zmorejo ustvarjati izdelke z visoko dodano vrednostjo, v seriji kratkih, zgoščenih predavanj predstavili svoje izkušnje in poslovne strategije, s katerimi odgovarjajo na izzive novega sveta.

TASTE FASHION

Taste Fashion je prodajno modni performans, na katerem se bodo s svojimi kreacijami predstavili izbrani modni oblikovalci iz Slovenije in regije. Obiskovalci dogodka bodo imeli priložnost s pomočjo gostujočih stilistov, vizažistov in mojstrskih frizerjev doživeti nepozabne stilske preobrazbe.

15. NOVEMBER

KREATIVNI TURIZEM IN OBLIKOVALSKA OKUŠEVALNICA

KONFERENCA KREATIVNI TURIZEM: TURIZEM ZA NOVI SVET

Razvoj turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo, podprt z vključevanjem kreativnih industrij, je odgovor na vprašanje, kako razvijati regijo jugovzhodne Evrope kot kreativno, trajnostno naravnano turistično destinacijo ter se s tem izogniti pastem množičnega nizkocenovnega turizma.
Na razpravah bomo iz prve roke spoznali uspešne turistične zgodbe, ki s pomočjo kreativnih industrij razvijajo storitve z višjo dodano vrednostjo. Različni snovalci turističnih politik bodo soočili mnenja o aktualnih temah, ki lahko strateško pomagajo pri razvoju turizma v regiji.

PREDAVANJA TURIZEM 180°

Predavanja Turizem 180° so kratke predstavitve vizij in izkušenj nagrajenih podjetnikov s področja turizma. To so podjetniki, ki v svoje produkte in storitve vključujejo kreativne ideje in s tem dosegajo večjo konkurenčnost na trgu turistične ponudbe. Format odra je namenjen izmenjavi idej in povezovanju podjetnikov in ustvarjalcev za poslovanje novem svetu.

BIG SEE TOURISM AWARDS

Na festivalu bodo letos prvič podeljene nagrade za kreativne in originalne turistične destinacije na področju jugovzhodne Evrope. Te destinacije so zgrajene na izraziti lokalni identiteti in z močnim avtorskim podpisom snovalca ali nosilca dejavnosti, ki na inovativen način odgovarjajo na potrebe moderne družbe. Z nagradami želimo izpostavljati premišljene, inovativne, trajnostno naravnane rešitve pri razvoju turizma, ki bodo imele multiplikativne učinke na razvoj turističnih destinacij z visoko dodano vrednostjo.

OBLIKOVALSKA OKUŠEVALNICA

Oblikovalska okuševalnica je družabni dogodek na Mesecu oblikovanja in nastopa kot samostojen kulinarično oblikovalski dogodek že od leta 2008. Za ogled in okušanje bodo letos prvič na voljo kulinarične mojstrovine iz jugovzhodne Evrope, ki bodo z združevanjem kreativnih energij ustvarile povsem nove okuse in oblike. Ta dogodek bo zagotovo poskrbel za nepozaben kulinarično oblikovalski performans in vam bo še dolgo ostal v spominu.

BIG PERMANENTNA VSTOPNICA vključuje:
– vabilo za 2 osebi na Otvoritev in podelitev oblikovalskih nagrad (16. oktober)
– permanentna vstopnica za ogled razstave na Mesecu oblikovanja (17. oktober – 23. november)
– kotizacija za stilsko preobrazbo na Taste Fashion (18. oktober)
– 2 seta kuponov za okušanje na Oblikovalski okuševlnici (15. november)

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Vstopnina omogoča:
17. oktober:

– ogled sejma Interier²
– ogled sejma Les²
– poslušanje predavanj Interierji 180˚- Big See Awards
– poslušanje predavanj Les 180˚- Big See Awards
– brezplačno udeležbo na Gospodarski arhitekturnem forumu: Leseni interierji
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

18. oktober
– ogled sejma Design²
– poslušanje predavanj Design 180˚- Big See Awards
– brezplačno udeležbo na Gospodarsko oblikovalskem forumu: SEE znamke
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

19. oktober
– poslušanje predavanj Turizem 180˚- Big See Awards (15. november)
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

17. oktober
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Kotizacija omogoča:
– udeležbo na Lesarski konferenci: Lesarstvo za novi svet
– poslušanje predavanj Les 180˚- Big See Awards
– brezplačen ogled sejma Les²
– udeležbo na Gospodarsko arhitekturnem forumu: Leseni interierji
– udeležbo na podelitvi nagrad Big See Wood Awards
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

17. oktober
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana

Vstop brezplačen, obvezna pa je prijava.

Loading...
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

18. oktober
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Kotizacija omogoča:
– udeležbo na Gospodarski konferenci: Novi izzivi za novi svet
– udeležbo na Gospodarsko oblikovalskem forumu na temo “SEE znamke”
– poslušanje predavanj Design 180˚- Big See Awards
– brezplačen ogled sejma Design²
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

18. oktober
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

15. november
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Kotizacija omogoča:
– udeležbo na konferenci Kreativni turizem: Turizem za novi svet
– poslušanje predavanj Turizem 180˚- Big See Awards
– udeležbo na podelitvi nagrad Big See Tourism Awards
– brezplačen ogled razstave Nacionalnih paviljonov in nagrad Big See

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

15. november
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

Vstopnica velja za ogled razstav med 19. oktobrom in-22. novembrom 2018
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, Ljubljana
Program →

Loading...
0
* Required

S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.

Partnerji

 • Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 • FAkuteta za arhitekturo
 • Fakulteta za dizajn
 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje
 • INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Sponzorji

 • Volvo
 • Intra lighting
 • Geberit
 • Keramag
 • Hansgrohe
 • Axor
 • TEM
 • Norica
 • Aquanobile
 • Pebble Technology
 • Celjski sejem