GNEZDO

V Sloveniji smo vodilni v proizvodnji in vgradnji naravnih gradbenih materialov. V Ljubljani imamo trgovino z naravnimi gradbenimi materiali, ki je osrednje slovensko stičišče informacij, novosti in dogodkov na področju sonaravne gradnje. Posebno pozornost namenjamo svetovanju in izobraževanju kupcev in izvajalcev.

Referenčni projekti:
Fasada iz zbite zemlje, Raziskovalna postaja ZRC-SAZU na Barju Več projektov stanovanjskih hiš arhitektov Mateja Gašperiča in Boštjana Debelaka. Minoritski samostan Škofja Loka.

Predstavitev novosti:
Slikopleskarski izdelki, v katerih sintetične polimerna veziva nadomešča inovativno biorazgradljivo vezivo. Apneni materiali brez sintetičnih dodatkov, na bazi NHl5 apna.

Katere probleme nagovarja/rešuje?
Z naravnimi gradbenimi materiali rešujemo probleme slabega zraka v prostorih, kondenzacije, plesni in elektromag-netnega sevanja, problem onesnaževanja okolja z gradbenimi odpadki.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Zato ker naj bi arhitekti poznali naravne alternative, ki manj onesnažujejo okolje.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Stranke so zelo zadovoljne z bivalno klimo v prostorih zgrajenih z naravnimi materiali. Morajo pa prilagoditi svoja pričakovanja glede estetike, barvnih odtenkov, natančnosti.

Kontakt:

Gnezdo d.o.o.
Štula 10, 1210 Ljubljana
Tel.: +386 1 23 50 181
info@gnezdo.si
www.gnezdo.si