Project Description

Allan Chochinov
Core77, ZDA

Allan Chochinov je partner pri oblikovalski mreži Core77 s sedežem v New Yorku, ki združuje oblikovalce in oblikovalske navdušence z vsega sveta. Chochinov je glavni urednik priljubljenega portala Core77.com, posvečenega oblikovanju, portala Coroflot.com, ki je posvečen zaposlovanju in predstavljanju portfeljev ustvarjalcev in ki ga obiskujejo oblikovalci vseh profilov in delodajalci, ter spletne baze podatkov Designdirectory.com, namenjene povezovanju oblikovalcev s podjetji, ki potrebujejo storitve s področja strateškega oblikovanja. Chochinov je zelo dejaven pisec in predavatelj; posveča se predvsem vprašanjem, povezanim z vplivom oblikovanja na sodobno kulturo. Predava tudi na podiplomskih programih Prattovega inštituta in Šole za vizualno umetnost v New Yorku.

Izkustvo v oblikovanju / oblikovalski imperativ

Chochinov pravi, da se oblikovalci soočajo z rastjo povpraševanja po oblikovalskih predmetih, hkrati pa tudi z negativnimi posledicami, ki jih proizvodnja, distribucija in uporaba teh predmetov povzročajo v okolju, družbi in gospodarstvu. Zato je nujno treba ponovno presoditi, kakšne so dejanske naloge in resnično poslanstvo oblikovanja.

»Tradicionalno gledano je oblikovanje način ‘reševanja težav’ v grajenem okolju. Stvari se spreminjajo in v oblikovanju vse več ljudi išče dodatno vrednost – v predmetih, sistemih, blagovnih znamkah in storitvah,« pravi Chochinov. Pri tem poudari, da je pomembno pogledati, kaj razumemo pod izrazom »dodana vrednost«, saj ga ljudje uporabljajo zelo različno. »Potrošnik vrednost razume drugače kot proizvajalec, distributer, oglaševalec ali zakonodajalec. Morda gre ravno tu iskati pomen vloge oblikovalca, saj so razumevanje in naklonjenost med pogosto nasprotujočimi si dojemanji in potrebami ključ, ki narekuje posledice vsakega oblikovalčevega dejanja.« Zdaj ko oblikovanje (ponovno) vzbuja vse več zanimanja in sta pojma »inovacija« in »oblikovalsko razmišljanje« prodrla v vse poslovne medije, vse več zanimanja zbujata tudi sam proces oblikovanja ter njegov vpliv na poslovni svet in kulturo.

Na kratko bi seveda lahko odgovorili, pravi Chochinov, da je kakovost oblikovanja povsem odvisna od tega, kako ga doživljamo. Lahko bi rekli, da je oblikovani izdelek opora našemu doživljanju. »Doživetja so lahko razsvetljujoča ali povsem običajna, lahko nas zadovoljijo ali razočarajo, poživijo ali zamorijo. Oblikovalci imajo, če jim le uspe, v rokah orodje, s katerim lahko spreminjajo vedenje ljudi, prinašajo veselje, lajšajo tegobe in celo rešujejo težave. Toda če na doživljanje in kulturo ne pogledamo s širšega stališča, ne moremo ničesar ustvariti, četudi govorimo o ustvarjanju okrasnih predmetov, saj nobena stvaritev ni omejena zgolj na svojo neposredno snovnost.«

»Če je oblikovanje orodje za reševanje težav in bogatenje življenja, je izkustvo gonilna sila tega orodja,« pravi Chochinov. »Doživljanje proces oblikovanja postavi v kontekst, vanj vnese modrost, ponižnost in zdravo pamet, s čimer oplemeniti oblikovalca in oblikovano.«