Je eden vidnejših dogodkov za inovativno lesarstvo v regiji. S proaktivim povezovanjem deležnikov znotraj lesne verige ter z vključevanjem kreativnih industrij je njegov cilj doseganje večje konkurenčnosti in gospodarske učinkovitosti panoge, seznanjanju lesarjev z novostmi in inovativnimi rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev, tehnologij ter novih repromaterialov, ter predstavitvi ponudbe lesarjev iz regije.

Namenjen je lesarskim podjetjem, dobaviteljem v lesni industriji, stanovskim organizacijam, združenjem in drugim podpornim institucijam, arhitektom, oblikovalcem ter vsem, ki oblikujejo in zagotavljajo usmeritve, pripravljajo strategije, povezujejo, informirajo in izobražujejo stroko in z njo povezane subjekte.

PROGRAM

Shrani v svoj koledar Google | Outlook, iCAL

12.00–12.30

KOSILO

13.00–19.00

KONFERENCA LESENA IKONA

13.00–15.00 Wood 180˚ (Oder strokovnjakov in oder nagrajencev)
15.00–17.00 Gospodarsko arhitekturni forum: Les v arhitekturi
17.00–17.30 Razvojni projekti (integracija, kompleksnost, medsektorski pristopi)
17.30-18.00 Lesarske niše (fleksibilnost, edinstvenost, optimalna storitev)
18.00–19.00 Lesarske politike in strategije v BigSEE regiji

12.00–21.00

SEJEM LESENA IKONA
WOOD MATCH – Poslovno mreženje

19.00–19.30

PODELITEV BIG SEE NAGRAD ZA ODLIČNOST V LESU – GRAND PRIX IN
OTVORITEV RAZSTAVE

19.30–21.00

MREŽENJE: BIG SEE POGOSTITEV & GLASBA

VSEBINA

Konferenca Lesena ikona

Na konferenci se bomo z namenom spodbujanja inovativnega lesarstva z debatami profesionalcev iz prakse in stroke posvetili aktualnim tematikam, ki bodo pomagale pri razvoju inovativnega lesarstva v Sloveniji in regiji. Tematski sklopi bodo obravnavali lesarske teme: razvojno raziskovalni projekti, lesarske niše, tehnološke novosti na področju obdelave lesa, poslovne priložnosti za visoko dodano vrednost, lesarske politike, lesena gradnja ter oblikovanje in znamčenje za konkurenčnejši nastop na trgu.

Lesarske niše
V konkurenčno zaostrenih razmerah na trgu se strategija diferenciacije in iskanja specifičnih tržnih niš in razvoj inovativnih, dobro oblikovanih izdelkov z vrhunsko kakovostjo izdelave detajlov, kaže kot strateška priložnost za lesarstvo, ki bi omogočila dvig dodane vrednosti, ustvarjala priložnost za vstop oz. okrepitev prisotnosti na zahtevnih evropskih in globalnih trgih, ter ohranjala zelena delovna mesta na podeželju.
Ker so nišni trgi praviloma manjši v primerjavi z ostalimi, ti izdelki pomenijo ekskluzivnost, edintvenost, drugačnost in kot taki dosegajo višjo dodano vrednost. Na konferenci bomo predstavili primere dobre prakse.

Businees Architecture: Wood for Creative Tourism

Conference will explore the potentials of timber in architecture as a tool for innovative and sustainable development of tourism. Internationally recognised architects will present innovative examples of use of timber in designing open environments and innovative practices for tourism.
Creative architectural solutions can result into high quality landmarks, which might support local identity and attract further investors.

Wood 180˚

Oder nagrajencev 180 ̊
Predstavitve  BigSEE nagrajenih projektov s področja lesa. Lesarji oblikovalvi in arhitekti bodo predstavili izdelke in projekte, ki so bili ustvarjeni na podlagi lastnih razvojnih strategij – predstavili pa bodo tudi lastne razvojne vizije, potrebne za uspešno poslovanje.
Oder strokovnjakov 180 ̊
Strokovnjaki o novih materialih in inovativnih tehnologijah v predelavi lesa, pomembni za razvoj lesne industrije.

Okrogla miza Lesarske politike

Na okrogli mizi bodo predstavniki različnih lesarskih niš  ter predstavniki  institucij in vlade razpravljali o dilemah razvoja lesnopredelovalnega sektorja v regiji. Kakšno vizijo imamo, katere strategije uporabljamo, kako merimo njihove učinke, kakšni so primeri dobre prakse, kakšna so vaša priporočila za oblikovanje uspešne politike na področju lesa?

BigSEE nagrade

Na festivalu bomo podelili regionalne nagrade za odličnost v lesu BigSEE. Z nagradami želimo promovirati večjo rabo lesa pri arhitekturno gradbenih projektih ter pri oblikovanju pohištva in izdelkov za vsakdanjo rabo v bivalnem okolju, kar bo posledično imelo pozitivne učinke na rast lesnopredelovalnega sektorja. Nagrajeni projekti bodo razstavljeni v okviru nacionalnih paviljonov.
Nagrade bodo podeljene v naslednjih kategorijah:
– Lesene hiše
– Mesto in skupnost
– Interier in pohištvo
– Mali leseni predmeti

Sejem Lesena ikona

Sejem Lesena ikona je namenjen seznanjanju lesarjev z novostmi in inovativnimi rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev, tehnologij ter novih repromaterialov in predstavitvi ponudbe lesarjev iz regije.

Wood Match

Wood Match so individualni poslovni pogovori za mreženje strokovnjakov v lesarstvu – med lesarji, dobavitelji, arhitekti, oblikovalci. Vsebinsko in organizacijsko so sestanki prilagojeni učinkoviti izmenjavi strokovnih mnenj in informacij o novostih in inovativnih rešitvah za učinkovitejšo proizvodnjo in večjo konkurenčnost izdelkov

Podelitev nagrad

Nagrade se bodo podeljevale na dva načina: za nagrajence na odru 180˚ tekom celega dneva ter za Grand Prix nagrajence na večerni gala prireditvi.

BigSEE Razstava

Razstava v nacionalnih paviljonih v Mestu oblikovanja predstavlja BigSEE nagrajene projekte s področja lesarstva v regiji jugovzhodna Evropa.

BigSEE Talks

Oglejte si in poslušajte intervjuje z nagrajenimi arhitekti Big SEE o njihovi gonilni sili in vizijah HERE →

LESENA IKONA V ŠTEVILKAH

0+
Winning projects
0+
Lectures
0+
Exhibitors
0+
Attendees

VSTOPNICE & REGISTRACIJA

Nalagam...
0
* Obvezno polje
S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.
Nalagam...
* Obvezno polje
S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Politiko zasebnosti Zavoda Big.