Arhitekti z biroja 3biro (prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe) so leta 2011 zaključili uspešen projekt enodružinske hiše v Škofje Loki. Hiša stoji le na 33 m2 tlorisne površine, vendar se njena celotna bivalna površina razprostira na kar 180 m2. Zasnovana je zelo unikatno, saj s svojo obliko nudi nadstrešek za avto na eni strani, kot tudi streho nad teraso na drugi strain hiše.

 

 

Pride par k arhitektu …

Zgodba bi se ne mogla začeti bolj slovensko: lokacija – nov gorenjski primestni beverlihils, naročnik – mlada zakonca z otroki, arhitekt – sosed. Rezultat?

 

 

Vse prej kot slovenski. Arhitekti 3biroja so klasične predispozicije za novo hišo razumeli po svoje in z idejo prepričali tudi investitorja. Upoštevali so običajne želje po odprtem bivalnem prostoru v pritličju, spalnicah v nadstropju in kleti z domačo pisarno ter servisom, a tem željam že v idejni zasnovi dodali dva bistvena prostora, ki hiši vedno manjkata: nadstrešek za avto in nadstrešek za teraso. O njiju po navadi razmišljamo, ko so tlorisi že dorečeni ali pa kar vseljeni – in potem poleg hiše rastejo strehe vseh vrst in oblik, obledele reklamne sončnike pa lomijo poletne popoldanske nevihte.

 

 

Hiša Rant v primestju Škofje Loke je očiščena vse te navlake. Stoji na rahlo nagnjenem terenu, ki proti jugu meji na dovozno cesto, na vzhodu in zahodu sta soseda, proti severu pa se razgled odpira na neposeljene poljane. Lahko bi rekli, da hišo tvori trietažno jedro, na katero se na eni strani pripenja konzolna etaža za spalnice, na drugi pa prav tako konzolna dvovišinska etaža bivalnega dela. Vzhodna konzola pod sabo ustvarja vhodno parkirišče, zahodna pa impozanten previs nad teraso polvkopane kleti, kjer bodo potekala poletna prostočasna druženja.

 

 

Ta, nekakšna na teren odzivna simetrija dveh konzol daje hiši svojevrsten značaj. Konzoli sta poudarjeni z nanosom materiala in odprtin na fasade. Razgiban prečni prerez hiše je najbolj očiten na leseni južni in severni fasadi; na obeh sta veliki dvovišinski zasteklitvi bivalnega dela. Zahodno in vzhodno fasado pa kar kontinuirano s streho (kontinuiteta je poudarjena z zavojem namesto kapa) kot preproga pokrivajo valovite sive vlaknocementne plošče. V preprogo je vrezano le eno okno spalnega dela proti vzhodu, zahod je proti sosednji hiši povsem zaprt – odpira se le v skritem delu pod konzolo v polkleti.

 

 

Tudi notranjost hiše obvladuje simetrija, ki enači prej omenjeni severno in južno fasado. V pritlični etaži je vzdolžni vhodni del s servisnimi prostori z enoramnim stopniščem ločen od razkošnega dvovišinskega volumna bivalnega dela s kuhinjo. V nadstropju se prav tako vzdolžno na severu zvrstijo spalni prostori s kopalnicami, na zahodu pa se v volumen dnevne sobe (spet!) simetrično v sredini naloži še galerija. Stopnišče je kot nekakšna os hiše, okrog katere lahko krožimo, in morda nam prav ta krožnost in spreminjanje položaja vitalnih prostorov v različnih etažah tudi v notranjosti dajeta čutiti svobodo kombinacij vertikalnega jedra s konzolama.

 

 

Pri običajni hiši bi opis na tem mestu končali, tu pa ga ne moremo. Hiša je namreč presežek predvsem v konstrukcijskem smislu. Verjetno marsikdo ne bi niti pomislil, da lahko tako zahtevno arhitekturno zasnovo in tako velike previse izvedemo z montažno leseno gradnjo. Globoko v nas je namreč zakoreninjeno, da so montažne hiše le tipske, preproste, z majhnimi razponi in odprtinami. Pa ni tako! Hiša Rant je na področju enodružink svojevrsten konstrukcijski dosežek, ki je bil mogoč le z doslednim sodelovanjem med izvajalcem, statikom in arhitektom. In ne nazadnje naročnikom, ki je z drzno zasnovo dodal piko na i vsem drugim prednostim montažne gradnje: kratka doba gradnje (le nekaj mesecev!), lahkost bivanja ob zavedanju naravnega materiala za konstrukcijo in seveda ekološki vidik: ja, hiša se od okoliškega teksasa razlikuje tudi po tem, da je lahka, zato ob bridkem koncu zanjo ne bodo potrebovali razstreliva. Čeprav – ob taki hiši si konca tako ali tako ne bodo želele niti prihajajoče generacije.

 

 

MINI INTERVJU Z ARHITEKTI

V čem se po vašem mnenju hiša razlikuje od svojih sosed?
Je bolj prilagojena terenu.

Katera faza se vam zdi najbolj ključna za nastanek dobre hiše?
Soglasje naročnika s temeljno zamislijo.

Zakaj ste izbrali montažno gradnjo? Je upravičena tudi v golem ekonomskem smislu?
Ker je bolj natančno, ker se da predizdelana v delavnici in ker jo je možno.
Graditi tudi pozimi (kar se je tudi zgodilo).

Ste s hišo zadovoljni?
Važno je zadovoljstvo družine, ki v njej živi in sosedov, ki jo gledajo.

Nam lahko zaupate, kateri detajl ali prizor v/na/ob hiši vam najbolj pogreje srce?
Pogled od zunaj skozi hišo preko dvoetažne dnevne sobe ter vhod.

 

DATOTEKA
Uvodnik: Mateja Rogelj, Konzolna hiša
Besedilo: Janja Brodar, Pride par k arhitektu …
Fotografije: Miran Kambič

Arhitektura: 3biro; prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe
Lokacija: Škofja Loka

Hiša v Škofji Loki
Leto izgradnje: 2011

Arhitektura: 3biro; prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe
Sodelavec: Jernej Šipoš
Statika: GB Zajc d.o.o.; Ivan Zajc in CBD d.o.o.; dr. Bruno Dujič
Tehnologija izvedbe: Lamo d.o.o.