KONFERENCA BIG ARHITEKTURA POZNATI SE / ZNATI / SPOZNATI SE

človeško / tehnično / osebno

Vpogled v mesto z mesta

Kriza globalizacije in kritični regionalizem

Kuratorji: Janko Rožič (Odprti krog) & Erik Jurišević, Mirjana Lozanovska, Silvija Shaleva (KONNTRA)

Paul Ricoeur: »How to become modern, yet still not lose touch with tradition«

Na konferenci bomo pregledali, kako lahko v tretjem tisočletju koncept kritičnega regionalizma (Kenneth Frampton), ki ni samo arhitekturna teorija, temveč prostorska praksa, pripomore pri reševanju kriz, ki vsaj prostorsko postajajo vedno bolj globalne, najsi bodo urbane, ekološke, finančne ali zdravstvene. S pomočjo fenomenologije čutov (Juhani Pallasmaa) ter razbiranja in uporabljanja prostorskih principov lahko arhitekturni in urbanistični razvoj usmerimo tako, da poveže moderno in tradicionalno, znanstveno in umetniško, tehnološko in naravno. Tak urbani razvoj naj ne bi bil več samo trajnosten, temveč zares trajen.

V svetu, v katerem se zdi, da tehnologija predstavlja najpomembnejši element našega vsakdanjega življenja in dela, sta vzdrževanje medosebnih stikov in ohranjanje občutka pripadnosti pomembnejša kot kadarkoli doslej. Skupno delo in ustvarjanje ne pripomoreta zgolj k boljšemu oblikovalskemu procesu in uspešnejšemu delu v studiu, pač pa lahko prispevata tudi k naši osebni rasti.

Namesto različnih postmodernih „navideznih resničnosti“ (virtual reality) in celo „resničnostnih šovov“(reality show), v katerih se ljudje izgubljajo kot v starodavnih labirintih, moramo in moremo preprosto odkriti resničnost. Kar potrebujemo ni samo pregled med objektivnim in subjektivnim, tehnološkim in človeškim, zunanjostjo in notranjostjo, temveč “Vpogled v mesto z mesta“, tu in zdaj!

Inteligentne fasade

Preplet dejavnikov z osrediščenjem na uporabnika

Kurator: Jernej Markelj PhD

Inteligentna fasada ne predstavlja več zgolj dodane vrednosti, pač pa nujo, brez katere zgradba ne more pravilno delovati. Razvoj gradbene tehnologije, ostrejše zahteve zakonodajnih teles, ki jih narekuje okoljevarstvena politika, ter višja pričakovanja uporabnikov prispevajo k nadaljnjemu razvoju stavbnega ovoja. Da bi lahko ustregli tem zahtevam in pričakovanjem, fasade postajajo prilagodljive, interaktivne in inteligentne. Ustrezna zasnova fasadne opne ima lahko številne pozitivne vplive na uporabnike stavbe in na njeno okolico, obenem pa ključno prispeva k učinkoviti rabi energije v stavbi. Inteligentna fasada tako izboljšuje pogoje naravne osvetlitve v notranjih prostorih, omogoča nemotene poglede navzven, vzpostavlja pretok svežega zraka ter, med drugim, zbira in izkorišča sončno energijo ali vodo. Navkljub vsemu pa fasada še vedno predstavlja tudi obraz stavbe v javnem prostoru. Z razvojem tehnologije fasadnega ovoja, si lahko stavbe danes nadenejo svobodnejši izraz ter vzpostavijo bolj odprto komunikacijo z zunanjim prostorom.

Luč je veliko več kot samo luč

Kurator: Tomaž Novljan PhD

In the area of interior design, the role of light goes beyond its functional duty, i.e. to make it possible for us to see something. Light transcends its rational frames and moves into the zone of irrational, even spiritual. This is particularly the case with natural light which, unlike artificial light, is much more complex in its appearance and besides, it is also hard to tame.
Despite its »non-materiality«, light represents a unique building material. That statement can be supported by numerous architectural creations which, due to their exquisite lighting design, are raised above an ambient level to the level of milieu, where an architectural experience shifts from worldly to spiritual. Light, and consequently shadow, can make architecture meaningful and set it into a certain geographical and cultural context of place and time. Between the Sun, which still remains our most durable and sustainable source of light, and a candle flame, which is considered the most intimate lighting, lies an endless sea of possibilities which are, on one hand, supported by modern technology, and on the other by creative excellence and well-considered, innovative use of light in interior design.
Exploring the above-mentioned aspects is precisely what this year’s Big Architecture Festival will be about.