6.-7. Oktober

Lokacija

Mesto oblikovanja
Dunajska cesta 123
Ljubljana, Slovenija

KONFERENCA: POSEL OPOLNOMOČEN Z OBLIKOVANJEM

Dvodnevna konferenca ponuja prostor za interdisciplinarni dialog o vlogi oblikovanja pri razvoju konkurenčnih in uspešnih strategij, konceptov in poslovnih modelov blagovnih znamk.
Menedžerji, oblikovalci in strategi bodo predstavili, kako gradijo svoje konkurenčne prednosti na mednarodnih trgih, kako vključujejo dizajn v razvoj novih izdelkov, kako ustvarjajo nepozabno blagovno znamko, ki dokazuje edinstvene vrednote, in kakšne vizije jih vodijo. Konferenca bo tudi pravo mesto za mreženje med menedžerji in oblikovalci.

Poudarek bo prvi dan na napredku opolnomočenem z oblikovanjem, drugi dan na potencialih lesa v oblikovanju in arhitekturi za inovativen in trajnostni razvoj ter arhitektura in oblikovanje v turizmu.

Napredek opolnomočen z oblikovanjem

6. Oktober

Predavanja
Mednarodno priznani menedžerji in strategi iz oblikovalsko ozaveščenih podjetij bodo predstavili strategije in koncepte razvoja lastne blagovne znamke temelječe na dobro oblikovanih izdelkih. Odgovarjali bodo na vprašanja, kot so: kako prepletati oblikovanje v razvoj novih izdelkov; kako razvijati blagovno znamko, ki ustvarja diferenciacijo, viša dodano vrednost, veča prepoznavnost in gradi zaupanje kupcev, ter kako sploh prodajati dobro oblikovane izdelke danes.

Predstavitve BIG SEE nagrajenih projektov: Product and Fashion Design
Serija kratkih predavanj nagrajenih oblikovalcev in blagovnih znamk, ki predstavljajo svoje zmagovalne projekte, namenjene soočanju kritičnega razmišljanja o kakovostnem oblikovanju in vzpostavljanju bolj kakovostne komunikacije znotraj stroke in v odnosu do laične javnosti.

Okrogla miza: oblikovalske politike
Strateški pomen oblikovanja za nacionalno gospodarsko konkurenčnost je splošno priznan. Na okrogli mizi Politike oblikovanja bodo predstavniki različnih oblikovalskih institucij in predstavniki vlade razpravljali o prispevku oblikovanja v nacionalni gospodarski & amp; uspešnost poslovanja v regiji. Kakšne politike imamo, katere strategije uporabiti, kako izmeriti njihove učinke, kakšni so primeri dobre prakse, kakšna so vaša priporočila za oblikovanje uspešne oblikovalske politike?

Lesarstvo opolnomočeno z oblikovanjem

7. Oktober

Predavanja
Na konferenci se bomo z namenom spodbujanja inovativnega lesarstva z debatami profesionalcev iz prakse in stroke posvetili aktualnim tematikam, ki bodo pomagale pri razvoju inovativnega lesarstva v Sloveniji in regiji. Tematski sklopi bodo obravnavali lesarske teme: razvojno raziskovalni projekti, lesarske niše, tehnološke novosti na področju obdelave lesa, poslovne priložnosti za visoko dodano vrednost, lesarske politike, lesena gradnja ter oblikovanje in znamčenje za konkurenčnejši nastop na trgu.

Predstavitve BIG SEE nagrajenih projektov: Wood Design
Predstavitve BIG SEE nagrajenih projektov s področja lesa. Lesarji oblikovalvi in arhitekti bodo predstavili izdelke in projekte, ki so bili ustvarjeni na podlagi lastnih razvojnih strategij – predstavili pa bodo tudi lastne razvojne vizije, potrebne za uspešno poslovanje.

Okrogla miza: Lesarske politike
Na okrogli mizi bodo predstavniki različnih lesarskih niš ter predstavniki institucij in vlade razpravljali o dilemah razvoja lesnopredelovalnega sektorja v regiji. Kakšno vizijo imamo, katere strategije uporabljamo, kako merimo njihove učinke, kakšni so primeri dobre prakse, kakšna so vaša priporočila za oblikovanje uspešne politike na področju lesa?

Turizem opolnomočen z oblikovanjem

7 Oktober

Predavanja
Razvoj turističnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, podprt z vključevanjem kreativnih industrij, je lahko odgovor na vprašanje: Kako prispevati k razvoju regije Jugovzhodne Evrope, tako da postanemo kreativna, trajnostna turistična destinacija in kako se izogniti pasti množičnega nizkoproračunskega turizma.
Turistični vlagatelji, arhitekti, oblikovalci in drugi strokovnjaki bodo razpravljali o vlogi in pomenu vključevanja kreativnih industrij v razvoj tržno uspešnih turističnih zgodb.
Z lastnimi dobrimi praksami bodo predstavili, kako ustvariti uspešne turistične zgodbe, izzive, s katerimi so se soočali pri razvoju resničnih turističnih zgodb z visoko dodano vrednostjo kot temelj turistične ponudbe tako v podeželskih skupnostih kot v mestih.

Predstavitve BIG SEE nagrajenih projektov: Tourism Design
Serija kratkih predstavitev nagrajenih projektov BigSEE, namenjenih izmenjavi informacij, mnenj in razmišljanj o uspešnih kreativnih turističnih projektih v regiji.

Okrogla miza: Turistične politike
Zaradi pomembnega potenciala turizma kot ene vodilnih gospodarskih panog v regiji se bo okrogla miza osredotočena na priložnosti, ki jih ponuja vključevanje kreativnih industrij v razvoj trajnostnega turizma z visoko dodano vrednostjo. Predstavniki turističnega sektorja in drugi strokovnjaki bodo obravnavali glavne in večplastne izzive, s katerimi se sooča turistična industrija, ki zahteva celovit pristop k razvoju politik v državah jugovzhodne Evrope.
Razvoj turistične strategije lahko igra ključno vlogo pri vključevanju vlade, industrije, destinacijskih skupnosti in drugih zainteresiranih strani, da opredelijo vizijo in smer za razvoj turizma ter določijo prednostne naloge za izvajanje dolgoročne in trajnostne vizije za turistični sektor.