Članarine

Design Center Slovenije v Mestu oblikovanja Slovenija je namenjen povezovanju in promociji kreativnega potenciala Slovenije z namenom večje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti družbe kot celote. Kurirano članstvo je razdeljeno v dve kategoriji:

1. KREATIVNI KROG je zasnovan kot podpora ustvarjalcem iz vseh področij kreativnih industrij, včlanijo se lahko avtorji in avtorske skupine iz vseh področij kreativnih industrij.
2. POSLOVNI KROG Design Centra Slovenije sestavljajo podjetja, obrtniki, izumitelji in institucije, ki diferencirajo svoje storitve in izdelke s pomočjo kreativnih industrij in se z namenom uspešnejšega razvoja želijo sinergijsko povezovati z ustvarjalci. V okviru poslovnega kroga deluje KREATIVNI CENTER ZA LES, ki je namenjen promociji slovenskega lesarstva, pospeševanju prodaje, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju deležnikov znotraj lesne verige. Z vključevanjem kreativni industrij je njegov cilj doseganje večje konkurenčnosti in gospodarske učinkovitosti panoge.

– Članstvo Kreativnega kroga zagotavlja možnost komercialne izpostavitve z izdelkom ali reklamnim materialom na vseh dogodkih Design centra Slovenije v Mestu oblikovanja, stalno prisotnost v Mestu oblikovanja Slovenije s predstavitvenimi materiali (prospekti ali vizitke), predstavitev na spletni strani Design centra Slovenije, brezplačen nastop na dveh prodajnih dogodkih Off in sploh, 30 % popust pri prijavi na razstavo Znamke in znamenja, 50 % pri najemu coworking delovnih mest, pisarn in ateljejev, 30 % popust pri uporabnini dvoran in opreme Mesta oblikovanja, 30 % popust pri uporabnini dvoran za fotografiranje in snemanje, 30 % popust pri oglaševanju v revijah Zavoda Big, popust pri strokovnih ekskurzijah, letno naročnino na revijo Hiše, vabila na vse izobraževalne in družabne dogodke Design centra Slovenije.
– Članstvo Poslovnega kroga zagotavlja stalno prisotnost v Mestu oblikovanja Slovenije s predstavitvenimi materiali (prospekti ali vizitke), predstavitev na spletni strani Design centra Slovenije, brezplačen nastop na dveh prodajnih dogodkih Off in sploh, 50 % popust pri predstavitvi z izdelkom na vseh dogodkih Design centra Slovenije v Mestu oblikovanja, 30 % popust pri prijavi na razstavo Znamke in znamenja, 50 % pri najemu coworking delovnih mest, pisarn in ateljejev, 30 % popust pri uporabnini dvoran in opreme Mesta oblikovanja, 30 % popust pri uporabnini dvoran za fotografiranje in snemanje, 30 % popust pri oglaševanju v revijah Zavoda Big, popust pri strokovnih ekskurzijah, letno naročnino na revijo Hiše, vabila na vse izobraževalne in družabne dogodke Design centra Slovenije.
– Članstvo Kreativnega centra za les zagotavlja: stalno prisotnost v Mestu oblikovanja Slovenije s predstavitvenimi materiali (prospekti ali vizitke), predstavitev na spletnih straneh Zavoda Big, oglasna vizitka v Lesarskem utripu 2-krat/letno, možnost objave do dveh novic s po dvema fotografijama na portalu Kreativnega centra za les, 50 % popust pri predstavitvi z izdelkom na vseh dogodkih Design centra Slovenije v Mestu oblikovanja, 40 % popust pri uporabnini dvoran in opreme Mesta oblikovanja, 30 % popust pri uporabnini dvoran za fotografiranje in snemanje, 30 % popust pri oglaševanju v reviji Lesarski utrip in reviji Hiše, popust pri strokovnih ekskurzijah, letno naročnino na revijo Lesarski utrip ali revijo Hiše, vabila na vse izobraževalne in družabne dogodke v Mestu oblikovanja Slovenija

Kontakt

Živa Novak, ziva@zavodbig.si, tel.: 01 431 22 22, ali izpolnite spodnji formular.

Prijavnice

Da, želim postati član Design centra Slovenije, enoletna članarina 150 eur + ddv

Ime in priimek:

E-naslov*

Telefon/gsm:

Podjetje:

Davčna številka (samo za podjetja):

Naslov*:

Poštna številka*:

Kraj*:

Kratka predstavitev vaše dejavnosti:

Črno bel logotip v krivuljah (za podjetja) oz osebno fotografijo in 3 fotografije vaših izdelkov velikosti 1000x670 pikslov pošljite na narocila@zavodbig.si

Opombe:

Da, želimo se včlaniti v Design center Slovenije, enoletna članarina za ustvarjalce - nad 10 zaposlenih, 300 eur + ddv

Ime in priimek:

E-naslov*

Telefon/gsm:

Podjetje:

Davčna številka (samo za podjetja):

Naslov*:

Poštna številka*:

Kraj*:

Kratka predstavitev vaše dejavnosti:

Črnobeli logotip v krivuljah in 3 fotografije vaših izdelkov velikosti 1000x670 pikslov pošljite na narocila@zavodbig.si

Opombe:

Da, želimo postati član Poslovnega kroga Design centra Slovenije, enoletna članarina za mikro podjetja do 10 zaposlenih, 300 eur + ddv

Ime in priimek:

E-naslov*

Telefon/gsm:

Podjetje:

Davčna številka (samo za podjetja):

Naslov*:

Poštna številka*:

Kraj*:

Kot član želim brezplačno prejemati: Revijo HišeRevijo Scenario (v ang. jeziku)

Kratka predstavitev vaše dejavnosti:

Črnobeli logotip v krivuljah in 3 fotografije vaših izdelkov velikosti 1000x670 pikslov pošljite na narocila@zavodbig.si

Opombe:

Da, želimo postati član Poslovnega kroga Design centra Slovenije, enoletna članarina za srednja in velika podjetja nad 10 zaposlenih, 600 eur + ddv

Ime in priimek:

E-naslov*

Telefon/gsm:

Podjetje:

Davčna številka (samo za podjetja):

Naslov*:

Poštna številka*:

Kraj*:

Kot član želim brezplačno prejemati: Revijo HišeRevijo Scenario (v ang. jeziku)

Kratka predstavitev vaše dejavnosti:

Črnobeli logotip v krivuljah in 3 fotografije vaših izdelkov velikosti 1000x670 pikslov pošljite na narocila@zavodbig.si

Opombe: