Vrstne hiše kot eksperiment

By |28. 02. 2018|, |

Vrstne hiše so v slovenskem prostoru precej zapostavljena stanovanjska tipologija. S svojim načinom gradnje (ki se odraža tudi na kasnejši kakovosti b