S slovenskimi nagradami za oblikovanje Mesec oblikovanja izpostavlja vrhunske oblikovalske dosežke, problematizira učinkovitost slovenskega oblikovanja in opozarja na oblikovalski in ustvarjalni potencial.

ROK ZA PRIJAVO:
Rok za prijave je podaljšan do vključno 27. avgusta 2018 do 24.00.

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE LETA
Predlagan je lahko vsak izdelek s področja industrijskega oblikovanja, avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ali izdelek pod blagovno znamko s sedežem v Sloveniji, ki je nastal v zadnjem letu, je v proizvodnji, oziroma je bila izdelana vsaj nulta serija. Predlagani izdelki so lahko v uporabi doma, na delovnem mestu, v industriji, športu, medicini, elektroniki, transportu itd.

NAGRADA INTERIER LETA
Predlagan je lahko vsak projekt avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ali interier, ki je nastal v Sloveniji in je bil izveden v zadnjem letu.
Nagrado podeljujemo v dveh kategorijah: javni interierji (dvorane, trgovine, kavarne, lokali, pisarniški prostori itd.) in zasebni interierji (stanovanja).

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE
1. NAGRADA ZA OBLIKOVANJE LETA:

Žirija bo prijavljene izdelke ocenjevala celovito v skladu z naslednjimi kriteriji: prispevek k oblikovalski stroki, kakovost celovite rešitve in inovativnost, funkcionalnost, ergonomija, ekološka in trajnostna naravnanost, tržni potencial, emotivna vrednost in estetski vidik ter družbena umeščenost in aktualnost.
Žirija:  Lenka Bajželj, Stane Bernik, Mateja Panter, Jelena Pirkmajer, Maja Tasič Demšar.

2. NAGRADA ZA INTERIER LETA:
Žirija bo prijavljene projekte ocenjevala celovito po naslednjih kriterijih: prispevek k stroki, kakovost celovite rešitve (upoštevanje specifičnih pogojev lokacije, naročnika…), inovativnost, družbena umeščenost, aktualnost, prostorska in likovna kakovost.
Žirija: Peter Gabrijelčič, Ana Gruden, Tomaž Krištof, Kristina Dešman.

Žiriji lahko nagrade tudi ne podelita, če ocenjujeta, da predlagani projekti niso dovolj kakovostni.

NAVODILA ZA PRIJAVO DEL
Predlagani so lahko izdelki in projekti iz obdobja zadnjega leta. Dela lahko avtorji prijavijo sami, oziroma jih lahko predlagajo drugi. Svoj izbor lahko predlagajo tudi člani žirij. Zavod Big bo avtorje povprašal za soglasje h kandidaturi. Če avtor s kandidaturo ne bo soglašal, bo njegov projekt izločen iz obravnave.

Prispele predloge bo komisija najprej ocenila, ali se uvrščajo na seznam kandidatov za nagradi oblikovanje leta in interier leta, o uvrstitvi vas bomo obvestili v roku 14 dni po zaključku razpisa.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
Podatki o avtorju:
• Ime in priimek / studio
• Naslov, telefon, e–naslov, www
• Kratki biografski podatki o avtorju in področje dela

Podatki o projektu:
• Ime projekta
• Avtor(ji) projekta in strokovni sodelavci
• Naročnik
• Leto idejnega projekta in leto izdelave/izvedbe
• Kratka utemeljitev projekta (do 1000 znakov)
• Nagrade, priznanja, ki jih je projekt prejel
• Najmanj 5 fotografij projekta z dovoljenjem za objavo, vsaj 20 cm pri 300 dpi), pri interierjih tudi tlorisi v formatu .AI, .EPS, .PDF)

Predloge in prijave za nagradi OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA pošljite na naslov: Zavod Big, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana s pripisom: OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA ali na elektronski naslov: ferjancic@zavodbig.si

NAGRADE
Nagrajenci prejmejo plaketo, predstavitev v Katalogu oblikovanja in na spletni strani festivala. Podelitev nagrad bo na svečani otvoritvi Meseca oblikovanja.

Dodatne informacije: Ivan Ferjančič, ferjancic@zavodbig.si, gsm: 031 257 809
Uradne ure: ponedeljek – petek med 10:00 in 13:00