Razpis za nagrade Meseca oblikovanja

Z nagradami za oblikovanje Mesec oblikovanja izpostavlja vrhunske oblikovalske dosežke, problematizira učinkovitost slovenskega oblikovanja in opozarja na oblikovalski in ustvarjalni potencial.

ROK ZA PRIJAVO:
Rok za prijave je podaljšan do vključno 1. septembra 2017 do 24.00.

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE LETA
Predlagan je lahko vsak izdelek s področja industrijskega oblikovanja, avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ki je nastal v zadnjem letu, je v proizvodnji, oziroma je bila izdelana vsaj nulta serija. Predlagani izdelki so lahko v uporabi doma, na delovnem mestu, v industriji, športu, medicini, elektroniki, transportu itd.

NAGRADA INTERIER LETA
Predlagan je lahko vsak projekt avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ali interier, ki je nastal v Sloveniji in je bil izveden v zadnjem letu.
Nagrado podeljujemo v dveh kategorijah: javni interierji (dvorane, trgovine, kavarne, lokali, pisarniški prostori itd.) in zasebni interierji (stanovanja).

ŽIRIJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE
1. NAGRADA ZA OBLIKOVANJE LETA:

Žirija v sestavi Lenka Bajželj (predsednica), prof. dr. Stane Bernik, izr. prof. Janez Smerdelj, Jelena Pirkmajer, Maja Tasič Demšar in Mateja Panter bo prijavljene izdelke ocenjevala celovito v skladu z naslednjimi kriteriji: prispevek k oblikovalski stroki, kakovost celovite rešitve in inovativnost, funkcionalnost, ergonomija, ekološka in trajnostna naravnanost, tržni potencial, emotivna vrednost in estetski vidik ter družbena umeščenost in aktualnost.

2. NAGRADA ZA INTERIER LETA:
Žirija v sestavi Eva Prelovšek Niemela (predsednica), Peter Gabrijelčič, Nena Gabrovec in Goran Rupnik bo prijavljene projekte ocenjevala celovito po naslednjih kriterijih: prispevek k stroki, kakovost celovite rešitve (upoštevanje specifičnih pogojev lokacije, naročnika…), inovativnost, družbena umeščenost, aktualnost, prostorska in likovna kakovost.

Žiriji lahko nagrade tudi ne podelita, če ocenjujeta, da predlagani projekti niso dovolj kakovostni.

NAVODILA ZA PRIJAVO DEL
Predlagani so lahko izdelki in projekti iz obdobja zadnjega leta. Dela lahko avtorji prijavijo sami, oziroma jih lahko predlagajo posamezniki s stalnim bivališčem v Sloveniji. Svoj izbor lahko predlagajo tudi člani žirij. Zavod Big bo avtorje povprašal za soglasje h kandidaturi. Če avtor s kandidaturo ne bo soglašal, bo njegov projekt izločen iz obravnave.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
Podatki o predlagatelju:
• Popoln naziv predlagatelja (Ime in priimek)

Podatki o avtorju:
• Ime in priimek / studio
• Naslov, telefon, e–naslov, www
• Kratki biografski podatki o avtorju in področje dela

Podatki o projektu:
• Ime projekta
• Avtor projekta in strokovni sodelavci
• Naročnik
• Leto idejnega projekta in leto izdelave/izvedbe
• Kratka utemeljitev projekta (do 1000 znakov)
• Nagrade, priznanja, ki jih je projekt prejel
• Najmanj 5 fotografij projekta z dovoljenjem za objavo, vsaj 20 cm pri 300 dpi), pri interierjih tudi tlorisi v formatu .AI, .EPS, .PDF)

Predloge in prijave za nagradi OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA pošljite na naslov: Zavod Big, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana s pripisom: OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA ali na elektronski naslov: ferjancic@zavodbig.si

NAGRADE
Nagrajenci prejmejo plaketo, predstavitev v Katalogu oblikovanja in na spletni strani festivala. Podelitev nagrad bo 17. oktobra na svečani otvoritvi Meseca oblikovanja 2017.

Dodatne informacije: Ivan Ferjančič, ferjancic@zavodbig.si, gsm: 031 257 809
Uradne ure: ponedeljek – petek med 10:00 in 13:00