Project Description

Nicolas Minvielle
Design Consulting Group, Francija

Nicolas Minvielle je bil sedem let odgovoren za blagovno znamko Philippe Starck. Nato je ustanovil Design Consulting Group, “multibrand” podjetje, specializirano za vse vidike oblikovalskega menedžmenta. Po opravljenem doktoratu je začel predavati na šoli za menedžment Audencia in na francoski državni šoli za oblikovanje. Je avtor dveh knjig o oblikovalskem menedžmentu in številnih člankov na to temo.

Plemenski vidiki blagovnih znamk

Nicolas Minvielle bo predstavil strategije, ki jih nekateri oblikovalci uporabljajo pri snovanju in razvoju blagovnih znamk. Spregovoril bo o strategijah licenciranja in sodelovanja, o značilnostih sodobnih blagovnih znamk in avtorski zaščiti. Minvielle pravi, da so oblikovalce dolga leta najemali zaradi njihovih oblikovalskih sposobnosti. Charles and Ray Eames sta se v zgodovino zapisala kot začetnika tega poklica, vendar so v njunih časih oblikovalci delali izključno kot svobodni umetniki. Stvari so se spremenile – kar precej. Oblikovanje je prodrlo v vse plasti življenja in včasih se moramo že vprašati, pravi Minvielle, kaj sploh je »oblikovanje« oz. »oblikovani izdelek«. Opazimo lahko, da zanimanje in odnos medijev do oblikovalcev ter vpliv njihovih imen počasi spreminjajo pravna razmerja med oblikovalci in njihovimi naročniki. Minvielle poudarja, da danes vse več dogovorov temelji na »dovoljenju za uporabo blagovne znamke«, in ne več na »dovoljenju za uporabo risb«. »Razlika je izjemno pomembna, saj poudarja dejstvo, da postajajo oblikovalci blagovne znamke, podjetja jih ne najemajo več samo zaradi njihovih oblikovalskih sposobnosti, temveč tudi zaradi imena, ki so si ga ustvarili, in komunikacijskih sposobnosti,« pravi Minvielle.

Še posebej ga zanimajo različne tehnike, ki jih oblikovalci uporabljajo pri svojem delu. »Večina je povezanih s prefinjenimi izbirami partnerjev in dovoljenji, s katerimi dvignejo zadosti prahu. Toda da bi od njih imeli koristi, morajo oblikovalci sporočati jasne vrednote, enako kot to velja za druge blagovne znamke. Na podlagi tovrstnega razlikovanja se bo vzpostavil sistem upravljanja slovesa oblikovalcev.«

Seveda je treba vse komponente sistema zaščititi, da se konkurenci prepreči vstop na trg. Minvielle pravi, da je to moč storiti z uporabo agresivnih strategij zaščite avtorskih pravic in tudi z razvojem neformalnih povezav z dodatnimi partnerji ter z občasnimi zamenjavami in izmenjavami partnerjev.