Project Description

David Charles Cash
BDP, Velika Britanija

David Cash je prišel v BDP leta 1980; maja leta 1994 je postal vodja pisarne BDP v Manchestru in julija 2000 vodja BDP za celotno severno regijo, pod katero spadajo štiri pisarne s 350 zaposlenimi. Julija leta 2008 je postal direktor za mednarodni razvoj, odgovoren za izvajanje strategije, s katero bo BDP postal vodilna mednarodna oblikovalska organizacija. V okviru te strategije izvajajo nove projekte po vsem svetu in ustanavljajo mrežo mednarodnih pisarn.

Podjetje BDP je dejavno na številnih področjih ARHITEKturnega delovanja (maloprodaja, urbanizem, transport, delovna okolja, zdravstveno varstvo, izobraževanje, stanovanjski objekti, prosti čas in dediščina). Med njihovimi projekti najdemo Täby Centrum v Stockholmu, Meriadeck Centre v Bordeauxu, Liverpool One, prenovo postaje Piccadilly v Manchestru in Vasco da Gama Centre v Lizboni.

Doživetje mestnega središča

Mesto ali mestno jedro in še posebej njegove nakupovalne površine so po navadi zanesljivo merilo živahnosti v širši skupnosti – naše mnenje o nekem mestu je pogosto odvisno od tega, kako gledamo na njegovo nakupovalno središče. Nekaterim mestom v zatonu je s pomočjo dobro zasnovanih projektov prenove mestnih jeder uspelo ponovno vzcveteti, drugim to ni uspelo. Še več, slaba zasnova mestnega jedra je zgodovinski srčiki skupnosti, ki se je morda razvijala že stoletja, lahko tudi močno škodovala. Pomembno je, da se tega zavedamo pri analiziranju ključnih sestavin najboljših projektov prenove mestnih jeder, ki jih Cash črpa iz svojih 30-letnih izkušenj pri delu v tej panogi. Kot rad poudarja v svojih govorih in v praksi, je zasnova doživetja nakupovanja v samem središču mesta zelo kompleksna, pri kateri je treba upoštevati številne dejavnike in interese: trajnostni razvoj in naravno ravnovesje, prilagodljivost za spremembe, umetniška dela, razsvetljavo, oskrbo in logistiko, parkiranje, večnivojskost, arhitekturo in prepoznavne stavbe, lokalno identiteto in značaj, raznolikost in mešanico uporabnikov, pokritost ali odprtost prostora, maksimiranje pretoka pešcev in preprostost gibanja, prepustnost, ulični vzorec, javna območja, kontinuiteto in ograjene prostore.

Za uspešno prenovo je nedvomno potrebno tesno sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Zaradi tega je celoten proces lahko dolgotrajen in je za razvoj v povprečju potrebnih vsaj deset let. Četudi se to zdi resnično dolgo obdobje, v katerem je treba opraviti obilico dela, je vredno truda, saj gre za eno izmed tistih del, ki te kot ustvarjalca resnično izpolnijo.