Project Description

Carl William Kerchmar

Carl William Kerchmar je študij ekonomije dokončal na državni univerzi v Severni Karolini. Nato se je iz ZDA preselil v Evropo, da bi nadaljeval s podiplomskim študijem evropskih urbanih kultur na Nizozemskem, Finskem, v Belgiji in Veliki Britaniji. Obiskoval je tudi prestižno akademijo Artemis Styling v Amsterdamu. Pred ustanovitvijo amsterdamskega PORTALA, ponudnika intelektualnih in ustvarjalnih storitev, je v Brain Parku Erazmove univerze raziskoval nove medije, snoval kulinarične dogodke za NK Concepts, vodil umetniški atelje v Amsterdamu in strankam ponujal nasvete na vseh mogočih področjih, od glasbene in modne industrije do zavarovalništva.

Dobrodošli v času doživljajskega gospodarstva

Z gospodarskega, družbenega in kulturnega vidika lahko rečemo, da je nastopil čas doživljajskega gospodarstva. Na Nizozemskem se povprečni državljan 300-krat letno loti aktivnosti, s katerimi si zapolni prosti čas, torej približno 5- do 6-krat tedensko; za vsako aktivnost porabi v povprečju 16 €, kar pomeni, da Nizozemci v prostem času skupno porabijo okoli 77 milijard €, kar znaša 25 odstotkov celotnega proračuna gospodinjstev. Trg za prostočasne dejavnosti je kar 6-krat večji od trga s ponudbo počitniških programov, število festivalov narašča z neverjetno hitrostjo, z njimi pa tudi število obiskovalcev. Prihodnost blagovne znamke je odvisna od dialoga med izdelkom in potrošnikom. Ta odnos gojimo doživljajsko in oblikovalec je tisti, ki pripravi oder, na katerem doživetje izkusimo.
Ena izmed možnosti je, da kreativno vizualizacijo uporabimo skupaj z poslovnimi strategijami, pri katerih je treba načrtovati potek izvajanja strategije ter uporabiti moč splošnih trendnih zgodb in po meri narejene trendne aplikacije, da bi podjetju in njegovim oblikovalcem pomagali, da bi postali bolj inovativni in bolje razumeli duha potrošništva. Gre za celosten pristop, pri katerem kombiniramo ustvarjalnost in trženje v želji, da bi človeške strasti izkoristili podjetju v prid, in ne obratno.
Tovrstni prijemi se še vedno zelo uspešno uporabljajo pri različnih projektih, od sponzorstev in oblikovanja v kulinarične namene do uradnih fotografskih storitev za posebne dogodke, kot je npr. Formula Zero, edina motociklistična dirka v Evropi, kjer tekmujejo z motorji na vodikov pogon. Potem so tu še »zeleni« projekti, kot je Tree Life, nova maloprodajna oblikovalska kampanja za glasbeno industrijo in igralništvo, ter novi izobraževalni prijemi pri »slikovnem inženiringu« v vlogi poslovnega inovacijskega orodja. Gonilna sila vseh teh projektov je izkustvo, ki je v doživljajskem gospodarstvu današnjega časa močna in privlačna komponenta. Izkustvo se je ukoreninilo v logiko oblikovanja prostora in je osnova za dialog med potrošniki in blagovnimi znamkami.