Nagrade

Zavod Big sistematično raziskuje in nagrajuje kakovostno arhitekturno in oblikovalsko produkcijo iz regije.
Podeljevanje nagrad je vezano na festivale Big Arhitektura, Mesec oblikovanja, Lesena ikona in Kreativni turizem.

Nagrade Big arhitektura:
Zasebna arhitektura
Javna in komercialna arhitektura
Krajinska arhitektura in oblikovanje urbanega prostora

Slovenske nagrade za oblikovanje:
Oblikovanje leta
Interier leta
Brezčasni
Perspektivni

Nagrade za oblikovanje iz JV Evrope:
Produktno oblikovanje
Modno oblikovanje

Nagrade Lesena ikona:
drobni predmeti iz lesa
leseni interierji
lesena turistična arhitektura
lesene hiše
les in skupnost

Nagrade za Kreativni turizem
arhitektura
oprema
storitev