KNAUF INSULATION

Knauf Insulation je največji slovenski proizvajalec toplotnih izolacij in eden od nosilcev trajnostnega razvoja na področju gradbeništva. S svojimi naprednimi trajnostnimi izolacijskimi in zelenimi rešitvami se uvršča korporacija tudi v sam svetovni vrh izolacijskih materialov.

Referenčni projekti:
Knauf Insulation Experience centre, demonstracijsko izobraževalni enter trajnostne gradnje, prva slovenska novogradnje s certifikatom DGNB.

Predstavitev novosti:
ECOSE Technology – podjetje proizvaja mineralne izolacije, ki so v velikem deležu proizvedene po sodoni invoativni tehnologiji, kjer se je fenol formaldehidno vezivo zamenjalo z vezivom na bio osnovi. URBANSCAPE – inovativni rastni medij na osnovi mineralnih vlaken namenjen boljši rasti rastja na zelenih strehah, stenah in v sušnih predelih.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
ECOSE Technology – odpravlja umetna veziva in jih nadomešča z naravnimi. Urbascape – rastni medij, uporabljen v sistemu zelenih streh Urbanscape, ki dobro zadržuje vodo in omogoča boljši nadzor nad meteornimi vodami. Zadržuje vodo in omogoča boljšio rast rastlinam ob manjši porabi vode. Povečuje biodiverziteto v urbanih središčih ter povečuje procese opraševanja v mestih.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Napredne rešitve v gradbeništvu.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Zelo dobro.

Kontakt:

Knauf Insulation, d.o.o.
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 5114 000
www.knaufinsulation.si