Festival Lesena ikona 2018

18. oktober
Mesto oblikovanja Slovenije, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana

Lesena ikona, osrednja lesarska prireditev v Sloveniji, je festival znotraj Meseca oblikovanja namenjen promociji lesarstva, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju deležnikov znotraj lesne verige v Sloveniji in širši regiji. Z vključevanjem kreativni industrij je njegov cilj doseganje večje konkurenčnosti in gospodarske učinkovitosti panoge. Namenjen je lesarskim podjetjem, dobaviteljem v lesni industriji, stanovskim organizacijam, društvom, izobraževalnim ustanovam, združenjem in vsem, ki oblikujejo in zagotavljajo usmeritve, pripravljajo strategije, povezujejo, informirajo in izobražujejo stroko in z njo povezane subjekte.

VSEBINA

SEJEM LES²

Sejem je namenjen seznanjanju lesarjev iz Slovenije in JV Evrope z novostmi in rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev in tehnologij ter inovativnih repromaterialov za proizvodnjo bivalnega in stavbnega pohištva, ter predstavitvi ponudbe lesarjev iz Slovenije in regije z izdelki, ki so plod lastnega razvoja.

PREDAVANJA LES 180˚ / NOVO LESARSTVO

Les 180˚ je serija krajših predstavitev uspešnih lesarjev in oblikovalcev, ki odgovarjajo na vprašanje Kako uspeti?, ter predstavitev novosti in inovacij dobaviteljev v lesarstvu, namenjena izmenjavi znanj in izkušenj, razmislekov in vizij, ki bi vzpodbujale hitrejšo gospodarsko rast na področju celotne lesne verige.

OKROGLA MIZA LESARSKE POLITIKE 3.0

Na okrogli mizi Lesarske politike 3.0 bodo predstavniki lesarjev ter lesarskih institucij iz regije razpravljali o razvojnih priložnostih v lesarstvu, preboju na tuje trge ter osvetlili načine učinkovite sistemske podpore za večjo konkurenčnost lesarske panoge.
Kako ustvariti zaželjeno blagovno znamko, ki ustvarja diferenciacijo, viša dodano vrednost, veča prepoznavnost in gradij zaupanje kupcev, kako se prepleta z oblikovanjem, kako prodajati dobro oblikovane izdelke danes idr. so vprašanja, ob katerih bodo priznani brand strokovnjaki in oblikovalci, podjetniki, vizionarji poskušali pojasniti, kako se soočiti z izzivi v hitro spreminjajočem se svetu, katerim strategijam in vizijam slediti. Kako naprej, ko so edina stalnica spremembe?

LESARSKE NIŠE

V konkurenčno zaostrenih razmerah na trgu se strategija diferenciacije in iskanja specifičnih tržnih niš kaže kot strateška priložnost za slovensko lesarstvo. Na delavnici bomo spoznali nekaj uspešnih lesarskih zgodb, ki so se z lastnim razvojem inovativnih, dobro oblikovanih izdelkov uspešno pozicionirala v ozke tržne segmente.

PREDAVANJA LES ZA NOVI SVET

Kakšna je prihodnost lesene gradnje v sodobnem hitro spreminjajočem svetu in kje so še neizkoriščeni potenciali rabe lesa v arhitekturi s poudarkom na interierjih so vprašanja, ki jih bodo na primerih lastnih projektov obravnavali vrhunski tuji arhitekti.

KONTAKTNE MIZE

Kontaktne mize v okviru sejma Les2 so individualni poslovni pogovori za mreženje strokovnjakov v lesarstvu in z njim povezanih dejavnostih ter investitorjev. Vsebinsko in organizacijsko so prilagojene učinkoviti izmenjavi strokovnih mnenj in informacij, enkratna priložnost za seznanitev lesarjev z novostmi.

PODELITEV NAGRAD IN RAZSTAVA LESENA IKONA

Na festivalu bodo podeljene nagrade Lesena ikona za oblikovalsko-arhitekturnie rešitve, tokrat prvič v regionalnem obsegu. Z nagradami želimo promovirati večjo rabo lesa pri arhitekturno gradbenih projektih, ter oblikovanju pohištva in izdelkov za vsakdanjo rabo v bivalnem okolju, kar bo posledično imelo pozitivne učinke na rast lesnopredelovalnega sektorja, hkrati pa bo vplivalo na višjo kakovost bivanja.

PROGRAM

10.00–22.00

SEJEM LES²

Specializiran sejem naprednega lesarstva.

10.00–12.00

KONTAKTNE MIZE

PREDAVANJA LES 180˚ / NOVO LESARSTVO

12.00-13.00

LESARSKO KOSILO

13.00-15.00

KONTAKTNE MIZE

PREDAVANJA LES 180˚ / NOVO LESARSTVO

14.00–16.00

DELAVNICA LESARSKE NIŠE

16.00–17.00

OKROGLA MIZA LESARSKE POLITIKE 3.0

17.00-19.00

PREDAVANJA LES ZA NOVI SVET

19.00–19.30

OTVORITEV RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD LESENA IKONA

19.30–22.00

DRUŽENJE OB GLASBI Z NAPREDNIM IN NAPREDNIMI

Vključuje:
– Ogled sejma Turizem²
– Poslušanje predstavitevTurizem 180˚
– Kosilo turistični okusi

Loading...

0
* Required

Udeležba je brezplačna, potrebna je prijava.

Vključuje:
– Udeležba na predstavitvah novosti in inovacij na področju turizma
– Okrogla miza Turistične politike 2.0
– Turistično-gospodarski forum
– Podelitev nagrad in otvoritev razstave Kreativni turizem
– Mreženje z naprednim in naprednimi v turizmu