Festival Kreativni turizem 2018

19. oktober
Mesto oblikovanja Slovenije, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana

Slovenija, dežela z raznoliko, neokrnjeno zeleno krajino in bogato kulturno dediščino, ima velik potencial za razvoj turizma. Z vključevanjem kreativnih industrij bi lahko postala uspešna trajnostno naravnana turistična destinacija z visoko dodano vrednostjo. Arhitektura in oblikovanje v povezavi z inovativnimi turistično-poslovnimi idejami lahko pomembno vplivata na razvojno-ekonomske, socialne in kulturne premike.
V okviru festivala želimo predstaviti izbrane primere kreativnih pristopov na področju razvoja turizma iz Slovenije in širše, ter vzpostaviti dialog med investitorji v turizmu, arhitekti in oblikovalci, da bi tako spodbudili razvoj lokalnih okolij v inovativne in trajnostno usmerjene butične turistične destinacije.

VSEBINA

SEJEM TURIZEM²

Sejem je namenjen seznanjanju turističnih delavcev in investitorjev iz Slovenije in JV Evrope z novostmi in rešitvami dobaviteljev opreme v turizmu, ter predstavitvi ponudbe kreativnih turističnih destinacij iz Slovenije in regije.

KONTAKTNE MIZE

Za vzpostavljanje neposrednih kontaktov med dobavitelji v turizmu in turističnimi delavci bodo v okviru sejma potekali individualni razgovori, t.i. kontaktne mize. Vsebinsko in organizacijsko so prilagojene učinkoviti izmenjavi strokovnih mnenj in informacij ter enkratna priložnost za seznanitev turističnih delavcev z novostmi na področju opreme za turizem.

ODER TURIZEM 180˚

Turizem 180˚ je serija krajših predstavitev uspešnih izvirnih turističnih zgodb, ki odgovarjajo na vprašanje Kako s kreativnostjo uspeti v turizmu?, ter predstavitev novosti in inovacij dobaviteljev v turizmu, namenjena izmenjavi znanj in izkušenj, razmislekov in vizij, ki bi vzpodbujale hitrejšo gospodarsko rast na področju turizma.

OKROGLA MIZA TURISTIČNE POLITIKE 2.0

Na okrogli mizi Turistične politike 2.0 bodo snovalci turisičnih politik v Sloveniji ter turisitčnih institucij iz regije razpravljali o razvojnih priložnostih v turizmu, kako razvijati regijo kot kreativno, trajnostno naravnano turisitčno destinacijo in kako se izogniti pastem množičnega nizkocenovnega turizma, ki pretijo tudi Sloveniji.

TURISTIČNO-GOSPODARSKI FORUM

Na vprašanja, kako znamčenje pripomore k večji prepoznavnosti turističnih destinacij, kakšni so trendi pri arhitekturnem oblikovanju prostora in programa, ki omogoča strateški razvoj lokalnih, kulturnih in gospodarskih danosti v uspešen turistični produkt, ter o tem, kako sodobne storitvene pristope in oblikovalske metode integrirati v inovativne turistične poslovne modele in strategije, bodo na primerih dobre prakse spregovorili vrhunski mednarodno priznani arhhitekti, brand strokovnjaki in oblikovalci.

PODELITEV NAGRAD IN RAZSTAVA KREATIVNI TURIZEM

Na festivalu bodo letos prvič podeljene nagrade za kreativne oblikovalsko-arhitekturnie rešitve pri razvoju turistične ponudbe v regiji. Z nagradami želimo izpostavljati premišljene, inovativne, trajnostno naravnane rešitve pri razvoju turizma, ki bodo imele multiplikativne učinke na razvoj turističnih destinacij z visoko dodano vrednostjo.

PROGRAM

10.00–22.00

SEJEM TURIZEM²

Specializiran sejem naprednega lesarstva.

10.00–12.00

KONTAKTNE MIZE

PREDAVANJA TURIZEM 180˚

12.00-13.00

KOSILO KREATIVNI OKUSI

13.00-16.00

KONTAKTNE MIZE

PREDAVANJA TURIZEM 180˚

16.00–17.00

OKROGLA MIZA TURISTIČNE POLITIKE 3.0

17.00-19.00

TURISTIČNO-GOSPODARSKI FORUM

19.00–19.30

OTVORITEV RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD KREATIVNI TURIZEM

19.30–22.00

DRUŽENJE OB GLASBI Z NAPREDNIM IN NAPREDNIMI

Vključuje:
– Ogled sejma Turizem²
– Poslušanje predstavitevTurizem 180˚
– Kosilo turistični okusi

Loading...

0
* Required

Udeležba je brezplačna, potrebna je prijava.

Vključuje:
– Udeležba na predstavitvah novosti in inovacij na področju turizma
– Okrogla miza Turistične politike 2.0
– Turistično-gospodarski forum
– Podelitev nagrad in otvoritev razstave Kreativni turizem
– Mreženje z naprednim in naprednimi v turizmu